Fondsenwervende instellingen

Fondsenwervende instellingen

Donateurs stellen steeds hogere eisen aan verslaglegging en kwaliteit van bestedingen, net als aan governance en interne risicobeheersing. De professionalisering van fondsenwervende instellingen is daarmee aan de orde van de dag. Een transparante verslaglegging is steeds meer een voorwaarde voor het werven van fondsen. En als u subsidie ontvangt, stelt de subsidieverstrekker specifieke eisen aan uw jaarrekening. Op welke manier geeft u inzicht in geslaagde en minder geslaagde projecten, en bijvoorbeeld de beloning van bestuurders? Wij werken graag met u samen aan een transparante verslaggeving.

Veel fondsenwervende instellingen hebben moeite met het inzichtelijk maken van de impact van projecten, terwijl juist meetbare resultaten van grote waarde zijn bij het aantrekken van donateurs. Wij denken graag mee over het meten en zichtbaar maken van de impact. Als maatschappelijke organisatie besteedt u publieke middelen. De publieke middelen staan onder druk en daarmee zijn continuïteit en risicomanagement onderwerpen op uw agenda geworden. Het publiek stelt steeds meer eisen aan het functioneren van een organisatie. Media stellen onbehoorlijk bestuur aan de kaak. En bestuurders en toezichthouders willen hun handelen kunnen legitimeren. Gevolg is dat steeds meer branches richtlijnen opstellen voor goed bestuur en toezicht.
 
Wij zijn goed ingevoerd in uw governancecode, zien dat de branche volgt na andere sectoren waardoor wij u richting kunnen geven. Wij adviseren scherp op de taken van bestuurders en toezichthouders, begeleiden desgewenst de zelfevaluatie. 

Tevens helpen wij u bij het verkrijgen van een CBF keurmerk. Dit traject kunnen wij begeleiden, zodat het keurmerk op een efficiënte manier kan worden verkregen.

Vanzelfsprekend kunnen wij u ook informeren over de vereisten omtrent het toepassen van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. U rapporteert wellicht onder RJ 650 voor fondsenwervende instellingen, maar wellicht dat RJ 640 voor organisaties zonder winststreven meer bij uw organisatie past. Voor het rapporteren onder deze richtlijnen hebben wij een aantal specialisten in huis. Deze accountants zorgen er voor dat uw jaarrekening voldoet aan alle vereisten die in de richtlijnen gesteld worden.

Onze expertise

  • Kennis
  • Professioneel
  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Helder
  • RJ-650

Interesse?

Indien u meer informatie wenst over de dienstverlening van één van onze vestigingen dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.