Altijd actueel

Nieuws
Wat gaat het Belastingplan 2023 allemaal brengen?

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten wat er allemaal is opgenomen in het Belastingplan 2023. Veel onderwerpen waren al bekendgemaakt in de Voorjaarsnota.

Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag; de officiële opening van het werkjaar van de Tweede en Eerste Kamer. Dit jaar valt deze dag op 20 september. De staatssecretaris heeft al een heleboel losgelaten over de inhoud van het Belastingplan 2023 in de Voorjaarsnota. De volgende onderwerpen zijn in het belastingpakket over 2023 opgenomen:

 • Afbouw van de zelfstandigenaftrek
 • Afschaffen van de oudedagsreserve 
 • Twee schijven in box 2 van de inkomstenbelasting vanaf 2024
 • Verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding
 • Afschaffen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting per 1 januari 2025 met uitzondering voor ouders met kinderen geboren vóór 2025
 • Afschaffen van de middelingsregeling
 • Afbouw algemene heffingskorting met het verzamelinkomen
 • Verlagen schijfgrens lage tarief vennootschapsbelasting naar € 200.000
 • Beperken van de 30%-regeling tot de Balkenendenorm
 • Verlagen van doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling
 • Verlaging van schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 en afschaffen van schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024
 • Vervallen van gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups
 • BTW-nultarief voor zonnepanelen op woningen
 • Verhoging algemene tarief van de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%
 • Verhoging van de vliegbelasting
 • Aanscherpen CO2-heffing industrie
 • Afschaffen vrijstelling BPM bestelauto’s ondernemers
 • Verhoging van tabaksaccijns
 • Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld in welke bijzondere situaties er geen invorderingsrente in rekening mag worden gebracht
 • Tariefstructuur energiebelasting (gas en elektra) wordt minder degressief
 • Verlagen van het ODE-tarief 2e en 3e schijf elektriciteit
 • Verhoging van de 1e schijf energiebelasting
 • Verhoging van de belastingvermindering energiebelasting
 • ODE-tarieven en integratie in energiebelasting

Box 3 herstelwetgeving en overbruggingswet in belastingpakket

Daarnaast zijn nog de volgende drie wetsvoorstellen in het belastingpakket over 2023 opgenomen:

 • Wetsvoorstel Herstelwetgeving box 3
 • Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3
 • Wetsvoorstel Wet Minimum CO2-prijs industrie

Bron: RendementOnline


Bekijk ook