Altijd actueel

Nieuws
Belastingdienst geeft uitleg over periode verleend uitstel van betaling
De Belastingdienst krijgt veel vragen over het startmoment waarop uitstel van betaling wordt verleend en over de looptijd van het verleende uitstel. De redactie van het Forum Fiscaal Dienstverleners van de Belastingdienst heeft enkele belangrijke vragen gebundeld over de periode van verleend uitstel van betaling. Wat is het startmoment van het verleende uitstel?

Op eenmalig verzoek krijgt een ondernemer uitstel van betaling voor de volgende huidige en toekomstige aanslagen:
 • inkomstenbelasting;
 • Zorgverzekeringswet;
 • vennootschapsbelasting;
 • loonheffingen;
 • omzetbelasting (btw);
 • kansspelbelasting;
 • accijns;
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurdersheffing;
 • energiebelasting en andere milieubelastingen;
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland
Het uitstel geldt voor een periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling.

Schuift de 3 maanden mee op voor latere aanslagen waarvoor automatisch uitstel wordt aangetekend?

Nee. De ondernemer krijgt uitstel van betaling voor de periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel tot betaling. De invordering wordt gedurende die 3 maanden opgeschort.

Voorbeeld:
Een ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dient de ondernemer een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020.
Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. De ondernemer hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

Geldt dit ook voor schulden die ontstaan zijn over tijdvakken vóór de crisis?

Ja. Ook voor die schulden geldt dat de invordering bij de ondernemer automatisch drie maanden wordt opgeschort, nadat hij een verzoek voor uitstel heeft ingediend. De ondernemer kan ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt de ondernemer dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige).

Schuift de termijn van uitstel op voor latere aanslagen?

Nee. De ondernemer kan uitstel vragen voor drie maanden of langer. Als hij drie maanden uitstel vraagt, dan loopt dat ook af na drie maanden. Als de ondernemer langer uitstel vraagt, dan wordt de invordering voor drie maanden opgeschort. Aan het eind van die drie maanden zal de ontvanger bepalen of hij nadere informatie wenst (bijvoorbeeld de derdenverklaring). Als de ondernemer drie maanden uitstel heeft gevraagd en hij heeft hier niet genoeg aan, zal hij een nieuw verzoek moeten indienen.


Bron: Belastingdienst, Taxlive


Bekijk ook

#column_block#

20