Altijd actueel

Nieuws
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het besluit tot vaststelling van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 gepubliceerd. Het minimumloon wordt met 8,05% verhoogd en vervolgens zoals gebruikelijk halfjaarlijks geïndexeerd.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2023:

  • per maand:       € 1.934,40;

  • per week:          € 446,40;

  • per dag:             € 89,28.

Minimumjeugdlonen

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2023 zijn:

Leeftijd              Staffeling           Per maand         Per week             Per dag

20 jaar               80%                    € 1.547,50         € 357,10             € 71,42

19 jaar               60%                    € 1.160,65         € 267,85             € 53,57

18 jaar               50%                    € 967,20            € 223,20             € 44,64

17 jaar               39,5%                 € 764,10            € 176,35             € 35,27

16 jaar               34,5%                 € 667,35            € 154,00             € 30,80

15 jaar               30%                    € 580,30            € 133,90             € 26,78

Voor bbl-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bovenstaande bedragen. Voor leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar zijn de staffels en hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen echter als volgt:

Leeftijd              Staffeling           Per maand         Per week             Per dag

20 jaar               61,50%              € 1.189,65         € 274,55             € 54,91

19 jaar               52,50%              € 1.015,55         € 234,35             € 46,87

18 jaar               45,50%              € 880,15            € 203,10             € 40,62

Minimumloon per uur

Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd              36 uur per week             38 uur per week             40 uur per week

21 >                    € 12,40                            €11,75                            € 11,16

20 jaar               € 9,92                              € 9,40                             € 8,93

19 jaar               € 7,45                              € 7,05                             € 6,70

18 jaar               € 6,20                              € 5,88                             € 5,58

17 jaar               € 4,90                              € 4,65                             € 4,41

16 jaar               € 4,28                              € 4,06                             € 3,85

15 jaar               € 3,72                              € 3,53                             € 3,35

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan in verband met een bbl bedraagt het bruto minimumloon per uur per 1 januari 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd              36 uur per week             38 uur per week             40 uur per week

20 jaar               € 7,63                              € 7,23                             € 6,87

19 jaar               € 6,51                              € 6,17                             € 5,86

18 jaar               € 5,65                              € 5,35                             € 5,08

 

Bron: Min SZW


Bekijk ook