Altijd actueel

Nieuws
De noodzaak van een aandeelhoudersovereenkomst

Heeft uw vennootschap meerdere aandeelhouders? Dan is het verstandig om afspraken vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Dit geldt niet alleen voor de situatie waarin de verdeling tussen de aandeelhouders 50/50 is, maar ook – of zelfs juist - wanneer er sprake is van een of meer ‘kleine’ aandeelhouders.

Door afspraken vast te leggen voorkomt u onduidelijkheid en een noodzakelijke gang naar de rechter, arbiter of mediator. Belangrijke onderwerpen die u kunt vastleggen zijn:

  • vaststelling van de prijs van de aandelen bij overdracht in geval van overlijden, beroepsongeschiktheid, vrijwillig én onvrijwillig uittreden van aandeelhouders;
  • afspraken over de arbeidsinzet en beloning;
  • de wijze van besluitvorming binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur;
  • een geschillenregeling;
  • regelingen ten aanzien van non-concurrentie, dividendbeleid en de financiering in groei- en verliessituaties.

Tip

Ook wanneer er al een aandeelhoudersovereenkomst is, is het verstandig om regelmatig na te gaan of de inhoud daarvan nog voldoet aan de huidige situatie en wensen.


Bekijk ook