Altijd actueel

Nieuws
Bijtelling fiets in vrije ruimte? Niet op de loonstrook

Voor een ter beschikking gestelde fiets aan de werknemer geldt een bijtelling. Deze bijtelling is normaal gesproken loon van de werknemer, maar de werkgever kan deze ook aanwijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte. In het laatste geval hoeft hij het loon niet te vermelden op de loonstrook.

Voor een ter beschikking gestelde fiets aan de werknemer telt de werkgever een forfait bij het loon. Deze bijtelling bedraagt op jaarbasis 7% van de waarde (inclusief omzetbelasting) van de (elektrische) fiets, voor zover dit meer is dan een bijdrage van de werknemer voor privégebruik. De werkgever moet over de bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, premies werknemersverzekeringen betalen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen of de bijdrage ZVW inhouden. Maar hij kan de bijtelling ook als eindheffingsloon aanwijzen en ten laste brengen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). In dat geval hoeft de werkgever de bijtelling niet te vermelden op de loonstrook. Dat laat de Belastingdienst weten op Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig).

Aanwijzing bijtelling als eindheffing opnemen in loonadministratie

Als een werkgever ervoor kiest de bijtelling niet te belasten bij de werknemer maar aan te wijzen als eindheffingsloon, geldt hiervoor geen gerichte vrijstelling. Het bedrag komt dan ten laste van de vrije ruimte. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt de werkgever 80% eindheffing. De werknemer is dan geen loonbelasting/premies volksverzekeringen verschuldigd. De aanwijzing van de vergoeding als eindheffing moet de werkgever wel in de loonadministratie opnemen.

Bron: RendementOnline


Bekijk ook