Altijd actueel

Nieuws
Uitstel betaling belastingen voor ondernemers

Het kabinet heeft besloten het belastinguitstel voor ondernemers automatisch te verlengen tot eind 2021. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Ook de invorderingsrente blijft een half jaar langer bijna 0%; tot 1 juli 2022. Dit was januari 2022. De terugbetaling van de belastingschuld start nog steeds vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.

Uitstel van belastingbetaling aanvragen

Heeft u nog openstaande belastingschulden van eerder bijzonder uitstel door corona? Dan hoeft u niets te doen. Uitstel van betaling wordt automatisch verlengd tot eind 2021. Dit geldt voor alle belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de al bestaande belastingschuld en valt ook onder de ruime betalingsregeling die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Het uitstel van betaling geldt voor:

  • alle belastingen die onder het coronabesluit vallen; en
  • waarvan de uiterste betaaldatum uiterlijk voor 1 februari 2022 verstrijkt.

Dus de kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het uitstel.

Bron: Rijksoverheid


Bekijk ook