Altijd actueel

Nieuws
'SLIM-regeling' voor leren en ontwikkelen in mkb
Mkb-ondernemers kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen of vaardigheden van medewerkers up to date te houden. Voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen ('SLIM-regeling') trekt het kabinet vanaf 2020 jaarlijks 48 miljoen euro uit. Dat schrijven de ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan de Tweede Kamer. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie.

Vanzelfsprekend
Minister Koolmees wil dat het "vanzelfsprekend" wordt dat mensen zich blijven ontwikkelen gedurende hun werkzame leven. "We zien dat kleinere bedrijven in het algemeen, en de seizoensgebonden sectoren in het bijzonder, moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan."

Ondernemers in het mkb en grotere bedrijven uit seizoensgebonden sectoren kunnen via de SLIM-regeling maximaal €24.999 subsidie krijgen voor leren en ontwikkelen. Voor samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties geldt een aanvraagmaximum van €500.000.

Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen.

Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020. De regeling is inmiddels gepubliceerd voor internetconsultatie.

STAP-budget
Daarnaast werkt het kabinet aan het 'STAP-budget', een regeling rondom persoonlijke ontwikkelingsbudgetten voor iedereen. In de conceptregeling hiervoor staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 een STAP-budget ter waarde van maximaal duizend euro per persoon kunnen aanvragen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld inzetten om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen.

Jaarlijks kunnen naar verwachting zo’n 200.000 mensen gebruikmaken van het STAP-budget. Tot 1 januari 2022 blijven scholingskosten fiscaal aftrekbaar van het inkomen.


Bron: https://www.accountant.nl/


Bekijk ook