Altijd actueel

Nieuws
Nieuwe Schuldenwijzer geeft inzicht in schuldenpositie
Voor het eerst kan elke Nederlander snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie over zijn schuldenpositie via de Schuldenwijzer, een online omgeving waarop burgers alle beslagen kunnen inzien die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon en pensioen. De Schuldenwijzer is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). Burgers kunnen inloggen op Schuldenwijzer door middel van DigiD. Naast alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden toont de Schuldenwijzer ook de beslagvrije voet (het vermogen waarop geen beslag mag worden gelegd). In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend zijn bij gerechtsdeurwaarders. Dan kunnen schuldhulpverleners, wanneer zij daarvoor worden gemachtigd, ook inzicht krijgen in de schulden van hun cliënten.

Patrick Plate, beoogd voorzitter van de nog op te richten Stichting Schuldenwijzer: "Het samenbrengen van gegevens over schulden in één centraal systeem biedt kansen voor alle partijen die zich bezighouden met incasso en schulden. Gerechtsdeurwaarders kunnen zien in welke situaties incassotrajecten geen zin hebben en schuldhulpverleners kunnen sneller en beter hulp verlenen. Burgers met schulden kunnen daardoor beter beschermd en geholpen worden."

Uitwisseling van gegevens is een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van de schuldenproblematiek, zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn, die Schuldenwijzer vanmiddag symbolisch lanceert tijdens een bijeenkomst in Utrecht met verschillende partijen uit de schulden- en incassoketen. "We volgen de ontwikkeling van Schuldenwijzer met grote interesse. Het voorkomen van kansloze procedures is een gezamenlijke ambitie van de KBvG en de NVVK. We vinden het beiden belangrijk dat incassotrajecten met zo min mogelijk leed verlopen."

Uiteindelijk is de ambitie om ook de schuldgegevens van onder meer de Belastingdienst en het UWV aan Schuldenwijzer toe te voegen, zodat daadwerkelijk een totaaloverzicht ontstaat.


Bron: https://www.accountant.nl/


Bekijk ook