Altijd actueel

Nieuws
Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 1 januari 2020
Is uw omzet per kalenderjaar niet hoger dan € 20.000? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 misschien gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee krijgt u een vrijstelling van uw btw-plicht. Deze  nieuwe vrijstelling vervangt vanaf 2020 de huidige kleineondernemersregeling. Daarmee vervalt de korting op de btw. En de ontheffing van administratieve verplichtingen. Deelname aan de nieuwe KOR is niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s, kunnen er gebruik van maken, mits u voldoet aan de volgende voorwaarden:

- U bent btw-ondernemer.
- U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting.
- Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Voor de ene ondernemer kan het interessanter zijn om mee te doen aan de nieuwe kleineondernemersregeling dan de andere. Dat hangt af van uw specifieke situatie.
U krijgt minder administratieve verplichtingen als u gebruikmaakt van de regeling. Maar u kunt bijvoorbeeld geen btw meer aftrekken of terugvragen.

Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden voor de nieuwe KOR. Dit kan via een formulier dat op de website van de Belastingdienst staat. Als u vanaf 1 januari 2020 gebruik wil maken van de nieuwe regeling, dan moet de aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Als u momenteel een ontheffing van administratieve verplichtingen hebt, hoeft u zich niet zelf aan te melden. De Belastingdienst meldt u automatisch aan voor de vrijsteling. U ontvangt hierover een aparte brief van de Belastingdienst.

Het afmelden voor de nieuwe KOR kan alleen via het afmeldformulier, welke u terug kunt vinden op de website van de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat de verwerking van de afmelding 4 weken duurt. Na afmelden kunt u zich pas na 3 jaar weer aanmelden.

Bron: https://www.belastingdienst.nl


Bekijk ook