Altijd actueel

Nieuws
Invordering openstaande belastingschulden weer opgestart

Door de coronacrisis heeft de Belastingdienst de invordering van openstaande belastingaanslagen tijdelijk stilgelegd. Maar vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen pakt de fiscus de invordering weer geleidelijk op.

De planning voor de invorderingswerkzaamheden is als volgt: Vanaf eind september worden vooraankondigingen verstuurd. Vanaf begin oktober worden betalingsherinneringen verstuurd. Vanaf begin november worden aanmaningen verstuurd. Vanaf begin januari 2022 worden weer dwangbevelen verstuurd. Dit geldt alleen voor belastingen waarvoor een betalingsachterstand is en géén (bijzonder) uitstel van betaling is verleend.

Om te voorkomen dat de belastingschuld te hoog oploopt kan men op de website van de Belastingdienst een overzicht vinden wat men moet doen bij vooraankondigingen, betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen.

Ook bedrijfscontroles zullen door de Belastingdienst weer worden opgestart.

Bron: Belastingdienst


Bekijk ook