Altijd actueel

Nieuws
Ingang Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat per 1 januari 2020 in. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. De WW-premie wordt aangepast, de ketenregeling, het ontslagrecht en nog een paar zaken. Een van de punten in de WAB is het verschil van 5% aan af te dragen AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds) premie. Om te bepalen welk percentage aan AWf premie moet worden gehanteerd per werknemer, is het van belang om alle (getekenden) arbeidscontracten van de werknemers in het loondossier vast te leggen. Is er geen contract aanwezig dan zal altijd het hoge percentage gehanteerd moeten worden, ondanks dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is.

Een ander punt in de WAB betreft de positie van de oproepkracht. U dient een oproepkracht nadat hij/zij 12 maanden in dienst is geweest een aanbod te doen voor een contract met vaste uren. Die uren worden bepaald op basis van de gemiddelde, gewerkte arbeidsduur per maand in de voorgaande 12 maanden. Doet de werkgever dit aanbod niet dan heeft de werknemer toch recht op het loon voor het aantal uren waarvoor hij een aanbod had moeten ontvangen.


Onderstaande punten komen ook aan bod in de nieuwe regelgeving:
 • Vanaf 1 januari 2020 is er een wijziging in ketenregeling.
  Er zijn weer 3 arbeidscontracten mogelijk binnen 3 jaar, dit waren 3 arbeidscontracten binnen 2 jaar.
 • Er komt een eenvoudiger ontslag.
  Ontslag wordt nu ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu is dit alleen mogelijk op basis van één ontslagreden. De werknemer kan wel een halve transitievergoeding extra krijgen boven de reguliere transitievergoeding als de cumulatiegrond wordt gebruikt.
 • Vanaf dag 1 heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.
  Ontslag van werknemers met een kort dienstverband wordt duurder.
  De extra opbouw van de transitievergoeding bij een dienstverband van 10 jaar of langer vervalt.
  Ontslag van werknemers met een lang dienstverband wordt goedkoper.
   
 •  Payroll wordt duurder.
  De werknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Hierdoor zullen de loonkosten van de werknemer die via Payroll wordt verloond, hoger worden.


Bekijk ook