Altijd actueel

Nieuws
Helft bedrijven maakt gebruik van cloud
In 2018 maakte 49 procent van de bedrijven gebruik van de cloud. Twee jaar eerder gold dit voor 35 procent van de bedrijven. Dit meldt het CBS in de publicatie 'ICT, kennis en economie 2019'. De meest gebruikte vormen van cloud-computing zijn database hosting en opslag van bestanden (als cloud-dienst). Beide cloud-diensten werden in 2018 door 35 procent van de bedrijven gebruikt. Het gebruik van rekenkracht voor software van het bedrijf in de cloud kwam het minst vaak voor.

Grotere bedrijven maken verhoudingsgewijs vaker gebruik van de cloud dan kleinere bedrijven. Van de bedrijven met meer dan 250 werkzame personen gebruikte 78 procent cloud-diensten. Bij 46 procent van de bedrijven van tien tot vijftig werkzame personen was dat het geval.

Vooral bedrijven in de bedrijfstak informatie en communicatie gebruikten cloud-diensten. In de horeca maakten veel minder bedrijven gebruik van cloud-computing: één op de drie bedrijven.


Bron: https://www.accountant.nl/


Bekijk ook