Altijd actueel

Nieuws
Dga: start op tijd met afbouwen excessieve lening!

Per 1 januari 2024 is het maximumbedrag voor de regeling excessief lenen van € 700.000 naar € 500.000 gegaan. Hierdoor zullen onder andere directeuren-grootaandeelhouders die in 2023 al te maken hadden met de regeling, in 2024 de excessieve schuld met tenminste € 200.000 extra moeten afbouwen om buiten de regeling te blijven. Start op tijd met die afbouw!

De wet Excessief lenen bij eigen vennootschap geldt sinds 2023. Deze maatregel moet paal en perk stellen aan hoge schulden bij de eigen bv van directeuren-grootaandeelhouders (dga's) en andere houders van een aanmerkelijk belang. Voor het deel boven een bepaalde grens moeten zij belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting. Deze grens was in 2023 € 700.000, maar voor 2024 geldt een grens van € 500.000. De Belastingdienst gaat eind 2024 weer peilen hoe hoog de schulden van dga's zijn.

Voorkomen box 2-heffing

Dga's die vorig jaar al te maken hebben gekregen met de wet moeten er sowieso rekening mee houden dat als ze buiten de regeling willen blijven ze de lening moeten afbouwen tot onder de grens van € 500.000. Maar ook dga's die er vorig jaar niet mee te maken hadden moeten natuurlijk even nagaan of hun schulden aan de bv niet te hoog zijn. Wat zijn de mogelijkheden om er oor te zorgen dat de leningen onder de € 500.000 uitkomen zodat er geen box 2-heffing verschuldigd is?

  • Als een dga voldoende middelen in privé heeft, kan hij daarmee de excessieveschuldpositie aflossen.
  • Herfinanciering van (een gedeelte van) de schuld, bijvoorbeeld bij een bank.
  • Vastgoed verkopen of overdragen: als de dga vastgoed in privé bezit, is te overwegen om dat vastgoed te verkopen en met de opbrengst de lening af te lossen. Nadeel hierbij is dat de bv of de externe koper over de waarde van het pand meestal overdrachtsbelasting verschuldigd zal zijn.

Start op tijd met het aflossen van de lening, er kan namelijk nog wel wat tijd overheen gaan bij de omzetting van de schuld of verkoop van een pand en dan kan het wel eens te laat zijn.

Bron: RendementOnline


Bekijk ook