Aansluiten bij Novens?

 

Aansluiten bij Novens?

Novens Accountants is een samenwerkingsverband van 7 accountantskantoren in de regio Duin- en Bollenstreek. Zij werken samen op het gebied van hard- en software, inhuur/ uitleen van personeel, kennisoverdracht (PE), waarneming, OKB en kwaliteitsbeleid. Het doel van de samenwerking is om (schaal)voordelen te behalen.

De samenwerking bestaat uit een aantal elementen die voor ieder accountantskantoor interessant kunnen zijn.

 • Schaalvoordelen op het gebied van gezamenlijke aankoop van hard- en software 
 • Onderling uitlenen en/of inhuren van personeel in geval van onder- en overcapaciteit
 • Inhouse permanente educatie/kennisoverdracht van actuele onderwerpen
 • Onderlinge waarneming gewaarborgd
 • Waarborging continuïteit van uw kantoor door eventuele toe- en uittreding onderling te regelen
 • Onderlinge OKB 
 • Gezamenlijk kwaliteitsbeleid
 • Maandelijkse bijdrage gebaseerd op aantal FTE en omzet dienstverlening

 

 

Samenwerkingsvormen

Op basis van de bovenstaande elementen zijn vanzelfsprekend diverse vormen van samenwerking mogelijk. Binnen Novèns onderscheiden we in beginsel 3 vormen van aansluiting bij ons samenwerkingsverband:

 • Aansluiting op het gebied van hard- en software 
 • Aansluiting op het gebied van hard- en software uitgebreid met het kwaliteitsbeleid/compliance, kennisdeling en inhuur/uitleen onderling personeel
 • Aansluiting door middel van juridische participatie van Novèns in uw organisatie na een wederzijds intensief voortraject met alle bovenstaande elementen om de continuïteit in uw organisatie te waarborgen     

Vanzelfsprekend behoort een mix van bovenstaande vormen ook tot de mogelijkheden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande geïnteresseerd zijn geraakt in ons concept en een aansluiting bij Novèns te overwegen, neem dan contact op via compliance@novens.nl.