Altijd actueel

Nieuws
Eigen bijdrage BUA vanaf 1 januari 2024 niet meer aftrekbaar

Een werkgever die van werknemers een eigen bijdrage ontvangt voor personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken mag deze nu nog aftrekken van de uitgaven voor de berekening van het BUA-drempelbedrag. Maar vanaf 1 januari 2024 komt daar een einde aan. Dan mag de eigen bijdrage dus niet meer worden afgetrokken bij de berekening of het BUA-drempelbedrag wordt overschreden.

In de laatste BTW-aangifte van het jaar moet de ondernemer rekening houden met BTW-correcties in het kader van het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). Op grond van dit besluit is de voorbelasting op de volgende zaken in principe niet aftrekbaar:

  • relatiegeschenken en andere giften;
  • loon in natura;
  • (personeels)huisvesting;
  • sport en ontspanning;
  • verstrekken van spijzen en dranken onder de kostprijs.

Voor het BUA geldt echter wel een drempel van € 227 exclusief BTW per werknemer. Blijft een ondernemer in een jaar onder dit plafond, dan is alle voorbelasting dus wél gewoon aftrekbaar. Anders moet de onderneming alle BTW afdragen.

Eigen bijdrage nog tot 1 januari af te trekken

Betalen werknemers een eigen bijdrage voor de zaken die onder het BUA vallen, dan mag de ondernemer deze bijdrage (exclusief BTW) nu nog aftrekken van de uitgaven. Maar vanaf 1 januari 2024 mag de ondernemer bij de berekening of het BUA-drempelbedrag wordt overschreden, de eigen bijdrage niet meer aftrekken van de uitgaven. Het totaal van de uitgaven moet dan worden getoetst aan het drempelbedrag. Dit is bepaald in het Besluit omzetbelasting, berekeningswijze voor het BUA drempelbedrag.

Bron: RendementOnline


Bekijk ook