Altijd actueel

Nieuws
Verlaging gebruikelijk loon

In 2020 en 2021 mag je voor een aanmerkelijkbelanghouder het gebruikelijk loon lager vaststellen als sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis. Je hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de Belastingdienst. Wat zijn per jaar de voorwaarden en hoe bereken je het gebruikelijk loon? De Belastingdienst heeft er een handreiking over gepubliceerd.

Voorwaarden
Wil je het gebruikelijk loon verlagen in 2020 en 2021? Voor beide jaren gelden dan de volgende voorwaarden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
  • Je past de onderstaande berekening niet toe als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten.

Berekening 2020
Je gaat hierbij uit van de omzet exclusief btw.
In 2020 gebruik je de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

Extra voorwaarde 2021
Wil je in 2021 gebruikmaken van de verlaging, dan moet je in 2021 ten opzichte van 2019 een omzetverlies hebben geleden van 30% of meer.

Berekening 2021
Ook in 2021 ga je uit van de omzet exclusief btw.
In 2021 geldt de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C (Als B/C kleiner is dan, of gelijk is aan 0,70)
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021
C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

Lager gebruikelijk loon
Je mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens bovenstaande berekeningen.

 
Bron: AccountancyVanmorgen


Bekijk ook