Altijd actueel

Nieuws
Tijdelijk afwijken van gebruikelijk loon toegestaan

Wellicht heeft uw B.V. ook veel last van omzetverlies (liquiditeitsproblemen) door de maatregelen van de regering om het Corona-virus in te dammen. Hierdoor zult u wellicht niet of minder in staat zijn om uw oorspronkelijke salaris als directeur (aanmerkelijk belang houder) uit te kunnen betalen. Inmiddels heeft de belastingdienst duidelijkheid gegeven in deze discussie of het mogelijk is om uw salaris als directeur te mogen verlagen.

Het gaat hier uitsluitend om die situatie dat u als directeur meer dan 5% van de aandelen bezit. Om verwarring te voorkomen geldt dit zeker voor directeur groot aandeelhouders (DGA’s), deze hebben namelijk meestal meer dan 50% van de aandelen in hun bezit.

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een B.V., dat de B.V. en de directeur gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken.

Aan het einde van het jaar stelt de B.V. het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Een directeur mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de B.V. Loon dat de directeur al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De B.V. en de directeur kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Voor het verlagen van het gebruikelijk loon is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst nodig.

Indien deze regeling voor u van toepassing zou kunnen zijn, er vragen en/of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van ons kantoor.


Bekijk ook