Altijd actueel

Nieuws
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Startende ondernemingen

Voor startende ondernemers die zich tussen 30 juni 2020 en voor 1 oktober 2021 inschreven bij KVK is er de TVL-startersregeling. De TVL-startersregeling is bedoeld voor starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen financieel zijn geraakt. De Startersregeling is open voor aanvragen van 7 juni 2022 09:00 uur tot 2 augustus 2022 17:00 uur. Beide startersregelingen moeten apart worden aangevraagd.

Belangrijkste voorwaarden

 • Deze regeling is alleen bestemd voor mkb-ondernemers.
  Met de mkb-toets bekijkt u of een onderneming een mkb-onderneming is.

   
 • Voor de Startersregeling Q4 2021 schreef u de onderneming in bij de KVK na 30 juni 2020 en uiterlijk 30 september 2021.

Voor de Startersregeling Q1 2022 schreef u de onderneming in bij de KVK na 20 juni 2020 en uiterlijk 20 juni 2021.

 • De referentieperiode voor beide startersregelingen is het derde kwartaal van 2021. Ondernemers die in Q3 2021 zijn gestart, komen alleen in aanmerking voor de Startersregeling Q1 2022. Voor hen worden als referentieperiode de drie hele maanden volgend op de maand van inschrijving bij KVK gehanteerd.
   
 • Voor de Startersregeling Q4 2021 geldt dat het omzetverlies minimaal 20% is in vergelijking met de referentieperiode.

Voor de Startersregeling Q1 2022 geldt dat het omzetverlies minimaal 30% is in vergelijking met de referentieperiode.

 • Het minimumsubsidiebedrag is € 1.500.
   
 • Het maximumsubsidiebedrag per kwartaal is € 100.000.

 • Goederenvervoerders over de weg ontvangen maximaal € 100.000 voor beide kwartalen.
   
 • Landbouwbedrijven ontvangen maximaal € 20.000 voor twee kwartalen.
   
 • Visserij- en aquacultuurbedrijven ontvangen maximaal € 30.000 voor twee kwartalen.
   
 • Maakt een onderneming deel uit van een groep? Dan kan alleen een aanvraag voor de Startersregeling worden gedaan, als alle ondernemingen binnen de groep gestart zijn na 30 juni 2020.
   

Let op: de Startersregeling is belast
In tegenstelling tot de TVL-periodes, zijn de periodes voor de Startersregeling belast. U betaalt dus omzetbelasting over de ontvangen subsidie. Dit is anders dan bij alle andere TVL-openstellingen.


Startersregeling valt niet onder Europees steunkader

Deze regeling valt niet onder het EU-steunkader. Dit kader stopt per 30 juni 2022. De Startersregeling is een aparte regeling vanuit het ministerie van EZK. Daarom mogen wij de in de coronaperiode gestarte ondernemers blijven ondersteunen na 30 juni 2022. Het maximale steunbedrag onder deze verordening is 200.000 euro verdeeld over drie belastingjaren.

Bron: RvO

 


Bekijk ook