Altijd actueel

Nieuws
Te hoge voorlopige aanslagen 2022 met box 3 niet ingevorderd

Belastingplichtigen die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022 hebben ontvangen waarin box 3-inkomen is opgenomen en een te betalen bedrag, krijgen een brief van de fiscus. Hierin staat dat er geen invordering zal plaatsvinden en er ook geen invorderingsrente wordt gerekend als de laatste betaaltermijn wordt overschreden.

Momenteel is nog niet duidelijk wat het kabinet gaat doen met onder andere de (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting (IB) 2022 waarin box 3-inkomen is opgenomen na het arrest van de Hoge Raad waarin de box 3-heffing werd afgeserveerd. Die aanslagen zijn immers te hoog.

Geen invorderingsmaatregelen en invorderingsrente
Staatssecretaris van Rij van Financiën heeft aan de Tweede Kamer al wel geschreven dat voor de voorlopige aanslagen IB over 2022 geen invorderingsmaatregelen zullen volgen als betaling achterwege blijft. Ook invorderingsrente komt er niet aan te pas. De invorderingspauze stopt als het box 3-inkomen juist is vastgesteld. Hier is pas sprake van als er een nieuwe voorlopige aanslag IB over 2022 of een definitieve aanslag IB over 2022 wordt opgelegd.

Adviezen over box 3 vanaf 2010 delen
In de brief geeft de bewindsman ook aan dat hij een technische briefing gaat organiseren voorafgaand aan het op 20 april a.s. geplande debat. Hij gaat tevens een inventarisatie van alle uitgebrachte adviezen over box 3 vanaf het jaar 2010 delen waarin de vraag centraal staat of de box 3-heffing wel of niet een schending van de Europese grondrechten oplevert.

Bron: Rendement Online


Bekijk ook