Altijd actueel

Nieuws
Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Bent u ondernemer en koopt of financial leaset u een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease is mogelijk, als uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operationele leasecontract.

De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen. Met deze regeling ontvangt u 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Typen bedrijfsauto's die subsidie krijgen

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto's die alleen rijden door een elektromotor én vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto's zijn.
 • De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto's moet hoger zijn dan € 20.000.
 • Alleen voor elektrische bedrijfsauto's N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP actieradius van minimaal 100 km.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

Budget

Het budget voor 2021 is € 22 miljoen.

Bedragen

 • Voertuigcategorie N1: de subsidie is 10% van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.
 • Voertuigcategorie N2 (maximum gewicht tot 4.250 kg): De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Voorwaarden

Wilt u subsidie krijgen? Dan moet u voldoen aan de Voorwaarden en Verplichtingen SEBA.

 • Een belangrijke voorwaarde is: wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. U kunt nog afzien van koop als u toch geen subsidie krijgt. In de Begrippenlijst SEBA staan details van een nog niet definitieve overeenkomst.
 • De (voorlopige) koop- of financial leaseovereenkomst mag u niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2021.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst;
 • De bedrijfsauto heeft een netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van € 20.000 of meer. Let op: netto catalogusprijs en verkoopprijs zijn zonder btw.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u tijdens de subsidieperiode?

De gekochte emissieloze bedrijfsauto staat 3 jaar ononderbroken op uw naam als subsidieontvanger.

Bewaar al uw documenten goed, zoals uw koop- of financial leaseovereenkomst. U moet deze bewaren tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de emissieloze bedrijfsauto.

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen. U heeft hiervoor eHerkenning niveau 2+ nodig of een hoger niveau met de juiste machtiging.

Bron: RVO.nl


Bekijk ook