Altijd actueel

Nieuws
Opvragen uittreksel UBO-register uitgesteld

Uittreksels uit het UBO-register kunnen met ingang van 1 augustus worden opgevraagd, zo meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

In april stuurde demissionair minister van Financiën Van Weyenberg de Tweede Kamer een overzicht van de actuele stand van zaken met betrekking tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie kunnen Wwft-instellingen tijdelijk niet het UBO-register raadplegen. Wel kon aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK worden vastgesteld of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register, maar die regeling is per 1 juni vervallen.

1 juni niet gehaald

Het plan was dat vanaf die datum bij wijze van overgangsmaatregel een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register kon worden opgevraagd bij de cliënt waarmee de instelling een nieuwe zakelijke relatie aangaat. Die cliënt zou dat dan bij de KvK moeten opvragen. Maar: ‘De termijn van 1 juni 2024 is technisch niet haalbaar gebleken voor de KvK’, zo meldt het BFT. ‘De KvK heeft inmiddels aangegeven dat het vanaf 1 augustus 2024 wel mogelijk zal zijn voor een cliënt om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-uittreksel te bestellen.’

Tot 1 augustus geldt alsnog de regeling uit de Kamerbrief van 14 april 2022 bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie: aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK kan de Wwft-instelling vaststellen of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register. Ook een screenshot van de UBO-gegevens is voldoende.

Bron: Accountancy Vanmorgen
Bekijk ook