Altijd actueel

Nieuws
Noodmaatregelen zelfstandigen krijgen meer vorm en noodloket is geopend
Op vrijdag 27 maart is de regeling TOGS (het zogenaamde “noodloket”) geopend voor aanvragen. De regeling is bedoeld voor ondernemers die rechtstreeks omzetschade lijden door de maatregelen van de Corona-crisis en betreft een uitkering ineens. De regeling TOZO (tijdelijke inkomens steun en bedrijfskrediet) krijgt meer vorm. Er zijn twee regelingen:
 • TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)
  Betreft een éénmalige tegemoetkoming ter bestrijding vaste lasten (noodloket).
   
 • TOZO (Tijdelijke Noodmaatregel Zelfstandige Ondernemers)
  Betreft een ondersteuningsmaatregel in inkomen voor 3 maanden en bedrijfskrediet.
TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) “noodloket”

Wat houdt TOGS-regeling (noodloket) in?

De regeling is bedoeld voor ondernemers die rechtstreeks omzetschade lijden door de coronamaatregelen. De maatregel houdt het volgende in:
 • Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.
 • Ondernemers zijn vrij in het doel van de besteding hiervan.
 • Het streven is om binnen 3 weken na aanvraagdatum tot uitbetaling over te gaan.
De tegemoetkoming betreft een gift en hoeft u dus niet terug te betalen.

Voor wie geldt de TOGS-regeling (noodloket)?

Het Noodloket is bedoeld voor een selectief aantal bedrijven die bepaald worden aan de hand van de SBI-code die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel:
 • Eet- en drinkgelegenheden
 • Bioscopen
 • Haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten)
 • Reisbemiddeling en reisorganisaties
 • Rijschoolhouders
 • Sauna’s, solaria en zwembaden
 • Fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
Extra eisen zijn verder nog:
 • Bedrijf moet buiten de woning zijn gevestigd. Dit geldt niet als het een eet- of drinkgelegenheid betreft, bijvoorbeeld een restaurant waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.
 • De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland.
 • De hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel op peildatum 15 maart 2020.
Staat uw bedrijf er niet bij en voldoet u niet aan de voorwaarden, dan komt u dus niet in aanmerking. Of er later door de regering nog aanpassingen worden gedaan in deze regeling, is vooralsnog niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft de regering bewust deze sectoren zo uitgekozen en blijft dit zo. De hierna genoemde TOZO-regeling is ruimer opgezet.

Hoe en waar kun je de TOGS-regeling (noodloket) aanvragen?
 • Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.
 • Aanvraag kunt u indienen via de website van RVO-Nederland.
 • U doet uw aanvraag met uw DigiD of E-herkenning.
Hieronder de link naar de aanvraag op de website van RVO-Nederland:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure


TOZO (Tijdelijke Noodmaatregel Zelfstandige Ondernemers)

Wat houdt de TOZO-regeling in (en voor wie)?

Het betreft een tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers. Het ondersteunt zelfstandige ondernemers (onder wie zzp’ers) met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.
Zelfstandig ondernemers kunnen onder deze regeling een beroep doen op twee voorzieningen:
 • Inkomensondersteuning
 • Lening voor bedrijfskapitaal
De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, is gebaseerd op de reeds bestaande regeling “bijstand voor zelfstandigen (Bbz)”. Nog niet duidelijk is of onder zelfstandige ondernemers ook directeuren van B.V.’s worden verstaan. De regeling wordt volgende week nog nader uitgewerkt.

TOZO-regeling en inkomensondersteuning

Voor inkomensondersteuning moet de zelfstandig ondernemer verklaren dat hij/zij verwacht dat zijn/haar inkomen als gevolg van de coronacrisis de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.

Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot € 1.050 netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn, is € 1.500 netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd.

TOZO-regeling en lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Het bedrag wordt binnen vier weken verstrekt. De looptijd van de lening is maximaal 3 jaar en aflossingsvrij tot januari 2021.

Wat zijn de voorwaarden van de TOZO-regeling?

In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure.

Er vindt geen onderzoek plaats door de overheid naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. De vermogenspositie (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner hebben geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.

Aanvragers moeten voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat betekent dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.

Waar vraag je de TOZO-regeling aan?

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Aanvragen doe je dus bij je eigen gemeente waar je woonachtig bent.

Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond. Voor de aanvraag heb je een DigiD nodig.

Heeft u zich recent al aangemeld voor de oude BBZ regeling en bevestiging/bericht ontvangen, dan hoeft u zich niet opnieuw voor de nieuwe TOZO regeling aan te melden. U krijgt naar verwachting bericht van de gemeente. Gezien de drukte van aanvraag van deze regeling, is het verstandig dit later nog even na te vragen.

De gemeenten in de Bollenstreek hebben de regeling uitbesteed aan ISD Bollenstreek. De link voor de website en het digitale aanmeldformulier bij ISD Bollenstreek is:

https://www.isdbollenstreek.nl/Home/Nieuws/Nieuws/Extra_ondersteuning_voor_ZZP_ers

De gemeente Katwijk heeft de regeling uitbesteed aan SOLO. De link voor de website en digitale aanmeldformulier bij SOLO is:

https://solo-katwijk.zaaksysteem.nl/auth/twofactor?success_endpoint=https%3A%2F%2Fsolo-katwijk.zaaksysteem.nl%2Fzaak%2Fcreate%2Fwebformulier%2F%3Fsessreset%3D1%26zaaktype_id%3D1%26ztc_aanvrager_type%3Dnatuurlijk_persoon%26authenticatie_methode%3Dtwofactor

Woont u in een andere gemeente, vraag het dan daar na hoe de regeling voor uw gemeente is vormgegeven en waar u de aanvraag moet indienen.

TOZO-regeling en misbruik

Er wordt een dringend beroep op zelfstandig ondernemers gedaan om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo wordt misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Achteraf zal men op mogelijke fraude worden gecontroleerd.


Bekijk ook