Altijd actueel

Nieuws
Noodfonds voor de sierteeltsector
Het crisisteam Tuinbouw van Greenport Holland waarin ook de VGB deelneemt, heeft een aanvraag gedaan bij het Ministerie van LNV voor het instellen van een Noodfonds voor de sierteeltsector. Naar verwachting komt er deze week nog een antwoord. Ook wij als Novens Accountants hebben namens al onze kantoren voor de klanten in de sierteeltsector contact gelegd met onze beroepsorganisatie en VGB, met het verzoek om druk uit te oefenen voor een tegemoetkoming in de geleden schade. Inmiddels hebben wij ook een e-mail ontvangen van de VGB waarin wordt gereageerd op de status van het noodfonds voor de sierteeltsector. Hierin wordt ook gesproken dat zij andere wegen zullen bewandelen, mocht het noodfonds niet worden ingesteld. Ook wordt verzocht om lid te worden van de VGB om op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen (voor die bedrijven die nog geen lid zijn).

Zie hieronder de belangrijkste passages uit de reactie van de VGB:

“Zoals ik telefonisch heb verteld maakt de VGB zich samen met de Veiling en Greenport onder de vlag van VNO-NCW hard voor een noodfonds. Wij zitten als VGB hierbij ook aan tafel. Inmiddels ligt het noodplan bij de minister op haar bureau en zijn wij in afwachting van een beslissing. Wij verwachten deze week hier een antwoord op te hebben.”

“Het spreekt voor zich dat wij met man en macht werken om onze sector overeind te houden, maar wij proberen dit wel goed gecoördineerd te doen, in samenwerking met andere grote partijen, waaronder o.a. RFH, Greenport Holland en VNO-NCW. De openstelling van het noodfonds heeft op dit moment de hoofdprioriteit. Mocht het ons niet lukken dit noodfonds van de grond te krijgen, dan zullen wij andere wegen bewandelen.”

“Met betrekking tot het lidmaatschap, aspirant-leden kunnen gewoon naar onze website om zich aan te melden: www.vgb.nl/leden Na aanmelding en betaling zullen zij toegang krijgen tot onze website en ook tot alle reeds verstuurde belangrijke informatie voor exporteurs en zullen zij ook automatisch onze nieuwsbrieven ontvangen. Mochten zij dan nog vragen hebben dan kunnen zij ons mailen op info@vgb.nl of bellen op 0297-380202.”


Bekijk ook