Altijd actueel

Nieuws
Geen belastingrente 7,5% betalen? Voor 1 april suppletie BTW doen

Een BTW-ondernemer moet voor correcties van meer dan € 1.000 van eerdere BTW-aangiftes verplicht een suppletieaangifte indienen. Gaat het om een correctie over het jaar 2023, dan is het zaak om de suppletieaangifte vóór 1 april 2024 in te dienen want dat scheelt de ondernemer dan in ieder geval de belastingrente van maar liefst 7,5%.

Een BTW-ondernemer die fouten ontdekt in de BTW-aangiftes van de afgelopen vijf kalenderjaren, moet dit corrigeren. Is de correctie hoger dan € 1.000, dan moet de ondernemer een suppletieaangifte indienen met de juiste en volledige gegevens. Correcties onder de € 1.000 (positief of negatief) mag de ondernemer in de eerstvolgende BTW-aangifte meenemen. Hiervoor is dus geen suppletieaangifte nodig.

Belastingrente voor BTW maar liefst 7,5%!
Komt er bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening over 2023 aan het licht dat er te weinig BTW is aangegeven, dan moet dat zo snel mogelijk rechtgezet worden. Dient de ondernemer vrijwillig vóór 1 april 2024 de suppletieaangifte over 2023 in (en betaalt hij de extra BTW natuurlijk ook), dan is er geen belastingrente verschuldigd. De belastingrente bedraagt voor de BTW momenteel 7,5%. Dit is een vergoeding aan de Belastingdienst, omdat de fiscus in feite rente heeft gemist omdat er eerder te weinig (of helemaal geen) belasting is betaald. Maar er komt dus geen belastingrente aan te pas als de suppletieaangifte binnen drie maanden na afloop van het belastingjaar wordt ingediend.

Geen boete bij vrijwillige verbetering van BTW-aangifte
De suppletieaangifte valt te zien als een vrijwillige verbetering van een eerdere aangifte. Dit betekent dat de Belastingdienst meestal geen verzuimboete oplegt, of dat de boete wordt verlaagd. Bij correcties over het jaar 2023 is het dan wel van belang dat de suppletieaangifte bij de fiscus binnen is vóórdat de ondernemer aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doet. Want anders is het geen vrijwillige verbetering meer, en kan er alsnog een boete volgen.

Bron: Rendement Online


Bekijk ook