Altijd actueel

Nieuws
Gebruikelijk loon voor dga naar 100 procent loon vergelijkbare functie

Het loon van een directeur-grootaandeelhouder 25 procent lager vaststellen dan het meest vergelijkbare loon (de doelmatigheidsmarge) kan vanaf 1 januari 2023 niet meer.

In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2023 is aangegeven dat de doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft.

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv moet je zelf een salaris betalen dat marktconform is. Dat zegt de gebruikelijkloonregeling. Vanaf 1 januari 2023 moet het loon 100 procent overeenkomen met het loon van iemand in een vergelijkbare functie.

Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon is minimaal:

  • 100 procent (dit is nu 75 procent) van het loon van iemand met een vergelijkbare functie;
  • het loon van de werknemer met het hoogste salaris;
  • een vast bedrag van minimaal € 48.000.

De bv houdt over het loon de loonheffing in. De Belastingdienst zegt met de gebruikelijkloonregeling dat het loon representatief moet zijn voor het niveau waarop de dga werkt en de hoeveelheid werk die hij verricht (marktconform).

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

Afschaffen doelmatigheidsmarge

De afschaffing van de doelmatigheidsmarge bij het gebruikelijk loon wordt opgenomen in een nota van wijziging op het Belastingplan 2023. In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2023 staat het volgende.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon kan de meest vergelijkbare dienstbetrekking worden gebruikt. Bij de vergelijking met de meest vergelijkbare dienstbetrekking kan het loon van de belastingplichtige op minimaal 75 procent hiervan worden vastgesteld in 2022. Het verschil van 25 procentpunten wordt de ‘doelmatigheidsmarge’ genoemd.

25 procent lager vastgesteld

In de praktijk is het lastig om het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vast te stellen en heeft de doelmatigheidsmarge tot gevolg dat het loon voor de belastingplichtige 25 procent lager gesteld mag worden dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de belastingplichtige.

Hoger gebruikelijk loon

Voorstel is de doelmatigheidsmarge af te schaffen. Hierdoor zal het gebruikelijk loon van de dga hoger worden vastgesteld, waardoor hij meer belasting in box 1 moet gaan betalen. Hierdoor zal minder winst in de vennootschap worden ingehouden. Daarmee draagt de maatregel ook indirect bij aan een vermindering van fiscaal gedreven uitstel van belastingheffing bij de dga.

Het afschaffen van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling verkleint het voordeel voor de dga en zorgt voor (meer) neutraliteit in het belastingstelsel. Op deze manier sluit het loon van de dga beter aan bij het loon van een werknemer met een vergelijkbare functie.

Bron: Salaris Vanmorgen


Bekijk ook