Altijd actueel

Nieuws
Belastingrente vennootschapsbelasting voorkomen

Moet uw bv over 2023 vennootschapsbelasting betalen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 mei 2024 een verzoek indient om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkomt u dat uw bv achteraf veel belastingrente moet betalen.

De belastingrente is per 1 januari 2024 verhoogd van 8% naar 10%. Is het verzoek binnen vier maanden na afloop van het belastingjaar ingediend en komt de (aanvullende) voorlopige aanslag overeen met het bedrag waar u (of uw adviseur) om heeft verzocht? Dan hoeft uw bv geen belastingrente te betalen. Dient u geen verzoek in voor een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2024 belastingrente berekend over de te betalen aanslag. Ook voor eerdere jaren kan het van belang zijn om te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag.


Bekijk ook