Altijd actueel

Nieuws
Belasting zware motorrijtuigen wijzigt per 1 oktober 2023

Vanaf 1 oktober 2023 treedt het Kaderbesluit BZM in werking. Oude beleidsbesluiten waarin bepaalde zware motorrijtuigen waren uitgesloten van belastingplicht gelden dan niet meer. Dit betekent dat ondernemers mogelijk BZM moet betalen vanaf 1 oktober 2023.

Men betaalt BZM in de volgende situaties:

 • Bij een vrachtauto(combinatie) met een massa van 12.000 kilo of meer.

 • Het motorrijtuig is bestemd of wordt gebruikt voor goederenverkeer.

 • Het motorrijtuig wordt gebruikt op de snelweg.

Motorrijtuigen waarvoor men mogelijk vanaf 1 oktober 2023 BZM moet betalen:

 • bergingsvoertuigen

 • bibliotheekbussen

 • huisvuilauto’s

 • kraakperswagens

 • landbouwwerktuigen

 • rijdende werkplaatsen

 • schooltandverzorgingsbussen

 • strooiauto’s

 • telecommunicatie-auto’s

 • tentoonstellingsvoertuigen

 • winkelwagens

 • motorrijtuigen voor rioolreinigingswerkzaamheden (hogedrukwagens, vacuümwagens en combiwagens)

 • lesvoertuigen

Meer informatie over de BZM is te vinden in het onderdeel Belasting zware motorrijtuigen op de site van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst 22-09-2023


Bekijk ook