Altijd actueel

Nieuws
Aangifte dividendbelasting kan nu ook digitaal

De aangifte dividendbelasting, die een vennootschap moet indienen als deze dividend uitkeert, kan nu ook digitaal worden gedaan. Vanaf 1 juli 2024 vervalt sowieso de mogelijkheid om de aangifte dividendbelasting op papier te doen.

Een vennootschap die dividend uitkeert aan bijvoorbeeld de directeur-grootaandeelhouder van de bv moet aangifte doen van de belasting die op het dividend is ingehouden bij de Belastingdienst. Deze dividendbelasting bedraagt 15%. Voor dividenduitkeringen die tot en met 2023 zijn gedaan moet de vennootschap nog een papieren aangifte doen. 

Voor dividenduitkeringen vanaf 2024 3 aangiftemogelijkheden
Gaat het om dividenduitkeringen die de vennootschap vanaf dit jaar heeft gedaan? Dan valt er voor het doen van de aangifte te kiezen uit 3 mogelijkheden:

  • Vennootschap doet digitaal aangifte dividendbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • Vennootschap doet aangifte dividendbelasting met fiscale software of via een fiscaal dienstverlener.
  • Vennootschap gebruikt het papieren formulier Aangifte dividendbelasting. Let op: dit kan nog tot 1 juli 2024. Na die datum is het alleen nog maar mogelijk om digitaal aangifte te doen.

Een vennootschap die gebruikmaakt van een vrijstelling én over een kwalificatiebeschikking beschikt kan deze vrijstelling alleen nog maar toepassen in de digitale aangifte dividendbelasting.

Nieuwe vrijstelling vanaf 1 januari 
Vanaf 1 januari 2024 geldt er een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting voor uitkeringen aan niet of gedeeltelijk aan vennootschapsbelasting onderworpen organisaties of daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen. Deze vrijstelling zorgt voor minder administratieve lasten, omdat de dividendbelasting niet meer achteraf hoeft te worden teruggevraagd. Om deze vrijstelling te mogen toepassen in de aangifte is wel een afschrift van de kwalificatiebeschikking van de aandeelhouder nodig. Deze beschikking is aan te vragen via Mijn Belastingdienst Zakelijk of via een fiscaal dienstverlener.

Wanneer moet aangifte zijn ingediend?
De vennootschap moet de aangifte binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld, hebben ingediend. Ook de betaling van de dividendbelasting moet binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld zijn gedaan.


Bron: Rendement Online


Bekijk ook